Evropské maloobchodní firmy s oblečením jsou oproti svým americkým konkurentům v posledních letech v kurzu. Daří se jim zvyšovat tržby, zisky a také hodnotu na trhu. Srovnáme-li růst hodnoty amerických zástupců z tohoto sektoru, jako jsou například Ralph Lauren, Gap a American Eagle, s jejich evropskými konkurenty, kterými jsou především Inditex, H&M a Next, zjistíme, že evropské firmy rostly v průměru rychleji. Za posledních 5 let (do konce roku 2016) vydělali nejvíce akcionáři firmy Inditex, následováni akcionáři společností Next a Gap. Pokud se podíváme 10 let zpět, všechny evropské firmy se zhodnotily více než ty americké. V tabulce níže je shrnuta výkonnost akcií (včetně dividend), růst tržeb, zisku na akcii a také průměr provozních marží za posledních 5 a 10 let (do konce roku 2015, všechna čísla vyjádřena pro lepší porovnání v eurech).

Informace o růstu společností v období 2011-2015

Zdroj: Výpočty autora, data: Bloomberg Finance LP

Informace o růstu společností v období 2006-2015

Zdroj: Výpočty autora, data: Bloomberg Finance LP

Společnost Inditex se stala průkopníkem tzv. fast fashion, je schopná rychle reagovat na trendy v odvětví a dodávat svým zákazníkům oblečení ušité podle posledních trendů ve velmi krátkém čase. Společně s H&M vsadily především na expanzi a růst tržeb. Oproti tomu firma Next se kamenných obchodů mimo svůj domovský trh ve větší míře zbavila a soustřeďuje se především na britský trh. Přesto se akciím Next vedlo velice dobře. Níže je popsán rozdílný přístup těchto společností k maximalizaci výnosů pro své akcionáře a srovnání, jak trh tyto rozdílné strategie oceňuje.

Inditex, který sídlí ve Španělsku, v roce 1988 expandovala do Portugalska. Již o rok později otevřela svůj první obchod v USA a rok na to ve Francii. V dalších letech v této expanzi pokračovala a v současnosti své oblečení prodává v 93 zemích, kde má přes 7 000 obchodů. H&M, firma původem ze Švédska, otevřela svůj první zahraniční obchod již v roce 1976 v Londýně. Po expanzi v Evropě se zaměřila na USA a v roce 2000 zde otevřela svůj první obchod. Po následné expanzi v Asii a Středním východě firma současně působí v 64 zemích a provozuje přes 4 300 obchodů. Společnost Next, která začínala ve Velké Británii a Irsku, se také snažila v 90. letech mezinárodně expandovat, nicméně v zahraničí neměla takový úspěch jako na domácí půdě a v roce 1999 ukončila své působení v USA, Francii a Belgii. Mezinárodně dále působila především prostřednictvím franšíz. V roce 2004 se pokusila expandovat do Dánska, nicméně ani v Dánsku se firmě nevedlo tak, jak si management představoval, a proto svou prodejnu v Dánsku v roce 2010 opět zavřela. V současnosti má Next přes 700 obchodů, z toho 200 obchodů mimo území Velké Británie a Irska. Mezinárodně expanduje především pomocí online obchodu. Soustředěnost na jednu zemi je zde tedy velmi patrná.

Inditex a H&M své prostředky investovaly především do mezinárodní expanze a soustředily se na růst tržeb. Next se soustředila na domácí trh, kde si dodnes drží vůdčí postavení, a zlepšování svých marží. Volné prostředky vracela akcionářům ve formě dividend a zpětných odkupů akcií. Především díky zpětnému odkupu je dlouhodobě schopná držet tempo konkurentů v růstu zisku na akcii (viz. graf níže). Společnost Next snížila počet svých obchodovatelných akcií mezi lety 1999 a 2015 o 59 %, zatímco Inditex množství akcií navýšila o 1 % a počet akcií H&M zůstal nezměněný.

Růst zisku na akcii

Zdroj: Datastream, Morgan Stanley Research

Včetně dividend za posledních 10 let (do konce roku 2016, počítáno v eurech) nejvíce vydělali akcionáři firmy Inditex (402 %), následováni akcionáři společnosti Next (+214 %) a nejméně akcionáři H&M (+99 %). Historicky je možné sledovat, že investoři oceňovali především růst tržeb a expanzi firmy, což lze vidět například na porovnání ukazatele PE níže, který vyjadřuje poměr ceny akcie a odhadovaných zisků na příštích 12 měsíců. Přitom právě nižší valuační násobky nemusí být pro firmy, které nejsou příliš soustředěné na expanzi, na škodu. Mohou tak z trhu odkupovat své akcie za rozumnou cenu a zvyšovat tak hodnotu zbylých akcií, které se stále obchodují.

Poměrový ukazatel PE (cena akcie / očekávaný zisk na akcii v příštích 12 měsících)

Zdroj: Bloomberg Finance LP

Na konkrétních příkladech vidíme, že růstové firmy (z pohledu tržeb) Inditex a H&M se obchodují se značnou valuační prémií oproti svým konkurentům, kterým rostou tržby pomaleji, což je například firma Next. I přesto, že tržby rostou pomalejším tempem, jsou mnohdy svým investorům tyto firmy schopny vydělat více. Právě Next může v současnosti představovat zajímavou investiční příležitost. Byznys firmy je soustředěn ve Velké Británii a obavy z Brexitu srazily cenu akcií dolů o více než 50 %. Nyní se akcie obchodují se za méně než 10 násobek zisku na akcii. Firma by měla být schopna využít svého silného postavení na trhu a dostatku generované volné hotovosti, aby turbulence spojené s Brexitem ve zdraví přečkala. Navíc Next plánuje vyplatit speciální dividendu, se kterou nyní očekávaný dividendový výnos na letošní rok činí 8.5 %.

Autor je analytikem společnosti Verdi Capital.